Daugelis elektros prietaisų turi metalines detales, kurias gali paliesti vartotojas. Veikiant tokiems prietaisams ant metalinių detalių dėl gedimų, schematikos ir konstrukcijos ypatumų, blogos izoliacijos gali atsirasti gyvybiškai pavojngi įtampos potencialai. Jie gali padaryti didelią žalą, todėl reikia juos įžeminti

Įžeminimo sistema privalo užtikrinti saugų bei patikimą elektros prietaisų naudojimą.

Apsauginis įžeminimas – elektros įrenginių srovei laidžių korpusų ir kitų konstrukcinių dalių sujungimas elektros grandine su įžeminimo įrenginiu. 

Apsauginis įnulinimas – elektros įrenginių srovei laidžių korpusų ir kitų konstrukcinių dalių sujungimas elektros grandine su įžemintu maitinimo tinklo nuliniu laidininku. 

Apsaugos nuo atmosferinių viršįtampių įžeminimas reikalingas elektros įrenginių apsaugai nuo tiesioginių atmosferinių išlydžių. 

Darbinis įžeminimas naudojamas tinkluose su įžeminta neutrale ir reikalingas tam, kad įrenginiai gerai veiktų normalaus darbo ir avarijos metu. 

Apsaugos nuo žaibo ir elektros įrengimų įžeminimo sistemos turi būti sujungtos tarpusavyje vienodo potencialų skirtumo užtikrinimui.

elementum electri